รายการบรรณานุกรม:
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ: หนังสือ
สถานที่จัดเก็บ: ห้องสมุดชั้น 1
เลขเรียกหนังสือ: 306 ส-ส
245 ชื่อเรื่อง: สังคมและวัฒธรรมไทย ค่านิยม ครอบครัว ศาสนา ประเพณี
245 ชื่อเรื่องรอง:
100 ผู้แต่ง(บุคคล): สุพัตรา มสุภาพ
รายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด:
650 Subject added entry--topical term - หัวเรื่อง: วัฒธรรมไทย
020 International standard book number - ISBN: 9740838642
082 - เลขหมู่: 306 ส-ส
084 Other classification number - Classification number: 300
250 Edition statement - ครั้งที่พิมพ์: 9
260 Publication, distribution, etc. (imprint) - สำนักพิมพ์: บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด
260 Publication, distribution, etc. (imprint) - ปีที่พิมพ์: 2541
300 ลักษณะทางกายภาพ - จำนวน: 1
300 ลักษณะทางกายภาพ - ลักษณะรูปเล่ม: 126