ชื่อหนังสือ : ทฤษฎีการให้การปรึกษาและจิตบำบัดเบื้องต้น
หมวด : หนังสือ
หมายเลข ISBN : 9744432071
เลขเรียกหนังสือ : 158.3 ด-ท
ผู้แต่ง : ดวงมณี จงรักษ์
จำนวน : 1 เล่ม
สถานที่จัดเก็บ : ห้องสมุดชั้น 1
สถานะ : อยู่บนชั้น 1 รายการ
ความนิยม :
แสดงรายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด