ชื่อหนังสือ : ขนมไทย ของหวาน-ของว่าง 108 ชนิด ทำกินได้ ทำขายรวย
หมวด : หนังสือ
หมายเลข ISBN : 9749229851
เลขเรียกหนังสือ : 641.86 ส-ข
ผู้แต่ง : เสาวภรณ์ วังวรรธนะ
จำนวน : 1 เล่ม
สถานที่จัดเก็บ : ห้องสมุดชั้น 1
สถานะ : อยู่บนชั้น 1 รายการ
ความนิยม :
แสดงรายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด


Bakery Remake

ใจรัตน์ สมบัติพิบูลย์

คู่มือ ทำกินสูตรทำขนมหวานไทย

วิสันต์ ท้าวสูงเนิน,บรรณาธิการ