ชื่อหนังสือ : เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E ที่เน้นพัฒนาการคิดชั้นสูง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
หมวด : หนังสือ
หมายเลข ISBN : 974941571x
เลขเรียกหนังสือ : 371.3 ส ท
ผู้แต่ง : สมบัติ การจนารักพงค์
จำนวน : 1 เล่ม
สถานที่จัดเก็บ : ห้องสมุดชั้น 1
สถานะ : อยู่บนชั้น 1 รายการ
ความนิยม :
แสดงรายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด