ชื่อหนังสือ : เรืองแสงอรุณ
หมวด : หนังสือ
หมายเลข ISBN : 974-221-747-5
เลขเรียกหนังสือ : 895.911 ว ร
ผู้แต่ง : วรวุฒิ ภักดีบุรุษ
จำนวน : 1 เล่ม
สถานที่จัดเก็บ : ห้องสมุดชั้น 1
สถานะ : อยู่บนชั้น 1 รายการ
ความนิยม :
แสดงรายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด


ลิลิตภควตี

วันเพ็ญ เซ็นตระกูล

ลำนำล้านนา

เอื้อ มณีรัตน์

แม่นํ้ารำลึก

เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์