ชื่อหนังสือ : เรืองแสงอรุณ
หมวด : หนังสือ
หมายเลข ISBN : 974-221-747-5
เลขเรียกหนังสือ : 895.911 ว ร
ผู้แต่ง : วรวุฒิ ภักดีบุรุษ
จำนวน : 1 เล่ม
สถานที่จัดเก็บ : ห้องสมุดชั้น 1
สถานะ : อยู่บนชั้น 1 รายการ
ความนิยม :
แสดงรายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด


ศึกษาภาษิตและร้อยกรอง

ฐะปะนีย์ นาครทรรพ

พระมหากษัตริย์กับภาษาและวรรณกรรม

ทองก่อ กล้วยไม้ ณ อยุทธยา

ร้อยกรอง

วราภรณ์ บำรุงกุล