ชื่อหนังสือ : สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 36
หมวด : หนังสือ
หมายเลข ISBN : 978-974-8185-95-8
เลขเรียกหนังสือ : 030 ก ส
ผู้แต่ง : กำธน สินธวานนท์
จำนวน : 2 เล่ม
สถานที่จัดเก็บ : ห้องสมุดชั้น 1
สถานะ : อยู่บนชั้น 2 รายการ
ความนิยม :
แสดงรายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด


สารานุกรมสำหรับเด็ก เล่มที่ 5

สุวัฒนา อุทัยรัตน์,ผู้แปล