ชื่อหนังสือ : เรไร ไลลา
หมวด : หนังสือ
หมายเลข ISBN : 974-94682-1-X
เลขเรียกหนังสือ : 398.2 ศ ร
ผู้แต่ง : ศักดิ์สิริ มีสมสืบ
จำนวน : 1 เล่ม
สถานที่จัดเก็บ : ห้องสมุดชั้น 1
สถานะ : อยู่บนรถเข็น กำลังรอขึ้นชั้นให้บริการ 1 รายการ
ความนิยม :
แสดงรายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด


นิทานชาดกฉบับเปรียบเทียบ

รื่นฤทัย สัจจพันธ์

พระมหากษัตริย์กับภาษาและวรรณกรรม

ทองก่อ กล้วยไม้ ณ อยุทธยา

นิทาน 4ภาค (ภาคใต้)

สัณท์ ภาวิค