ชื่อหนังสือ : วาทะสอนใจในพงศาวดานจีน
หมวด : หนังสือ
หมายเลข ISBN : 9745401439
เลขเรียกหนังสือ : 398 ศ-ว
ผู้แต่ง : ศุภนิมิตร
จำนวน : 1 เล่ม
สถานที่จัดเก็บ : ห้องสมุดชั้น 1
สถานะ : อยู่บนชั้น 1 รายการ
ความนิยม :
แสดงรายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด


สุภาษิต 3 ภาษา

แก้วชาย ธรรมาชัย