ชื่อหนังสือ : สืบสวนวัฒธรมมไทยบนฐานแห่งการศึกษา
หมวด : หนังสือ
หมายเลข ISBN : 9747890089
เลขเรียกหนังสือ : 306 พ-ส
ผู้แต่ง : พระธรรมบิกฏ
จำนวน : 1 เล่ม
สถานที่จัดเก็บ : ห้องสมุดชั้น 1
สถานะ : อยู่บนชั้น 1 รายการ
ความนิยม :
แสดงรายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด


สือสานล้านนา

ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ