ชื่อหนังสือ : กลอนดอกสร้อยดอกไม้ไทยในวรรณคดี
หมวด : หนังสือ
หมายเลข ISBN :
เลขเรียกหนังสือ : 808.1 ส-ก
ผู้แต่ง : สุจริต เพียรชอบ
จำนวน : 1 เล่ม
สถานที่จัดเก็บ : ห้องสมุดชั้น 1
สถานะ : อยู่บนชั้น 1 รายการ
ความนิยม :
แสดงรายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด


มัทนะพารา

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระ

ใบไม้ที่หายไป

จิระนันท์ พิตรปรีชา

แก่ขึ้นตามลำพัง

กานติ ณ ศรัทธา