ชื่อหนังสือ : กลอนดอกสร้อยดอกไม้ไทยในวรรณคดี
หมวด : หนังสือ
หมายเลข ISBN :
เลขเรียกหนังสือ : 808.1 ส-ก
ผู้แต่ง : สุจริต เพียรชอบ
จำนวน : 1 เล่ม
สถานที่จัดเก็บ : ห้องสมุดชั้น 1
สถานะ : อยู่บนชั้น 1 รายการ
ความนิยม :
แสดงรายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด


เกลียวคลื่นคลืนฝั่ง

เดือนแรม ประกายเรือง

บทละครร้อง 9 เรื่องในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ

ลิลิตอัครศิลปิน

อรอนงค์ ตั้งก่อเกียรติ