ชื่อหนังสือ : ประวัติศาสตร์ไทย สมัยใหม่ 1( 2475 - 2524)
หมวด : หนังสือ
หมายเลข ISBN : 9742769389
เลขเรียกหนังสือ : 959.3 พ - ป
ผู้แต่ง : พรภิรมย์ เชียงกูล
จำนวน : 1 เล่ม
สถานที่จัดเก็บ : ห้องสมุดชั้น 1
สถานะ : อยู่บนชั้น 1 รายการ
ความนิยม :
แสดงรายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด