ชื่อหนังสือ : สังคมและวัฒธรรมไทย ค่านิยม ครอบครัว ศาสนา ประเพณี
หมวด : หนังสือ
หมายเลข ISBN : 9740838642
เลขเรียกหนังสือ : 306 ส-ส
ผู้แต่ง : สุพัตรา มสุภาพ
จำนวน : 1 เล่ม
สถานที่จัดเก็บ : ห้องสมุดชั้น 1
สถานะ : อยู่บนชั้น 1 รายการ
ความนิยม :
แสดงรายการบรรณานุกรมอย่างละเอียด


สือสานล้านนา

ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ

อยุธยายศยิ่งฟ้า

สุจิตต์ มงษ์เกศ

สืบสานวัฒธรรมลำปาง

เฉลิม รัชชนะกุล