ขอต้อนรับนักเรียนสู่ภาคเรียนปีการศึกษา 2559

ค้นหา

  หนังสือใหม่

ล่าขุมทรัพย์อาเซียน : มาเลเซียริมคลองรักเที่ยวพืชสวนโลกตะลุยชิม ช็อปเชียงใหม่Why? ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว เก่งเขียนAmazing asean :พม่าผจญภัย ชาดก 500 ชาติ ในหลวงของเราWhy? ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว เก่งไวยากรณ์จีเนียสซึปลดล็อกรหัสอัจฉริยะAmazing asean :เวียดนามผจญภัย ชาดก 500 ชาติ Na' Au :อธิษฐาน ปลุกวิญญาณแท้ในตัวตน

  นักเรียนคะแนนยืมสูงสุด ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อ-สกุล : ด.ช.ชนุดร โชคพิพัฒน์พร
รหัสนักเรียน : 34768
ห้อง : ม.1/3
คะแนน : 75
เหรียญ : -
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อ-สกุล : น.ส.ณัฐวดี สุรินทร์ทีปะ
รหัสนักเรียน : 32135
ห้อง : ม.5/9
คะแนน : 10
เหรียญ : -


  คำพ่อสอน


[ดูคำพ่อสอนทั้งหมด] 

  สาระน่ารู้จากห้องสมุด "วันนี้ในอดีต"


[ดูบทความทั้งหมด] 

  ฅนเมือง อู้กำเมือง


[ดูกำเมืองทั้งหมด] 

  ของดีบ้านเฮา


-ไม่มีรายการข้อมูล-

  ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวกิจกรรม


  อาเซียนน่ารู้


  แหล่งเรียนรู้ในห้องสมุด


-ไม่มีรายการข้อมูล-