ขอต้อนรับนักเรียนสู่ภาคเรียนปีการศึกษา 2560

ค้นหา

  หนังสือใหม่

Harry Potter and  the Chamber of Secretsคณิตศาสตร์ ม.6 เล่ม 5คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีท่ี่ 4-6 เล่ม 1ข้อสอบพร้อมเฉลยแบบเหตุผลอย่างละเอียดวิชาภาษาอังกฤษ (สายวิทย์ และสายศิลป์)Harry Potter and the Deathly Hallowsพิชิต Admission ใน 30 วัน วิชาภาษาไทย (ช่วงชั้นที่ 4 ม.4 - ม.6)Harry Potter and the Half-Blood Princeคณิตศาสตร์ ม.6 เล่ม 4Harry Potter and the Goblet of FireHarry Potter and th Order of the Phoenixคู่มือ- เตรียมสอบ ศาสนา  ศีลธรรม จริยธรรม ม.4-6HI-SPEED ABSOLUTE MATHS TESTS For M.4-5-6 & PAT 1&QUOTA  และรับตรง สรปเข้ม'ลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัย เล่ม 2

  นักเรียนคะแนนยืมสูงสุด ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อ-สกุล : ธัญพิสิษฐ์ คำเรือง
รหัสนักเรียน : 35289
ห้อง : ม.1/7
คะแนน : 158
เหรียญ : เหรียญทองแดง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อ-สกุล : นายนวพรรษ เพียรประกอบ
รหัสนักเรียน : 33370
ห้อง : ม.4/3
คะแนน : 30
เหรียญ : -


  คำพ่อสอน


[ดูคำพ่อสอนทั้งหมด] 

  สาระน่ารู้จากห้องสมุด "วันนี้ในอดีต"


[ดูบทความทั้งหมด] 

  ฅนเมือง อู้กำเมือง


[ดูกำเมืองทั้งหมด] 

  ของดีบ้านเฮา


-ไม่มีรายการข้อมูล-

  ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวกิจกรรม


  อาเซียนน่ารู้


  แหล่งเรียนรู้ในห้องสมุด


-ไม่มีรายการข้อมูล-