ขอต้อนรับนักเรียนสู่ภาคเรียนปีการศึกษา 2560

ค้นหา

  หนังสือใหม่

เฉลิมฉัตร ฉลองราชย์ 60 ปีดังตฤณวิสัชนาข้าวน้ำกำกิ๋นไทยวนลับแลพระราชศรัทธาองค์เอกอัคราชูปถัมป์:THE King of Virtubดนตรีชาติพันธุ์และการพัฒนาในเขตวัฒนธรรมล้านนาต้นไม้ของพ่อมหาราชกลางใจไทยทั้งชาติ10 มหาราชชาติไทยการนวดแบบเบญจเกสร ที่มาและการประยุกต์ใช้กิ๋นหวาน ตานม่วนไทยวนแม่แจ่มพระคือพลังแผ่นดินพระอรหันต์

  นักเรียนคะแนนยืมสูงสุด ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อ-สกุล : ด.ช.ชนุดร โชคพิพัฒน์พร
รหัสนักเรียน : 34768
ห้อง : ม.2/3
คะแนน : 200
เหรียญ : เหรียญทองแดงเหรียญทองแดง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อ-สกุล : น.ส.ศิรพร ทองประไพ
รหัสนักเรียน : 33666
ห้อง : ม.4/7
คะแนน : 25
เหรียญ : -


  คำพ่อสอน


[ดูคำพ่อสอนทั้งหมด] 

  สาระน่ารู้จากห้องสมุด "วันนี้ในอดีต"


[ดูบทความทั้งหมด] 

  ฅนเมือง อู้กำเมือง


[ดูกำเมืองทั้งหมด] 

  ของดีบ้านเฮา


-ไม่มีรายการข้อมูล-

  ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวกิจกรรม


  อาเซียนน่ารู้


  แหล่งเรียนรู้ในห้องสมุด


-ไม่มีรายการข้อมูล-