ปรับปรุงห้องสมุด E-Library

งานห้องสมุดได้ปรับปรุงระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับนักเรียน ครู และผู้ปกครองในการสืบค้นหาข้อมุลสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต และได้ติดเครื่องปรับอากาศไว้ทั่วห้อง เพื่อเพิ่มบรรยากาศในการใช้บริการห้องสมุด

งานบริการ

รวมความประทับใจทุกกลุ่มผู้รับบริการ ง่ายๆ เพียงเลือกบริการออนไลน์สุดฮอตของห้องสมุดไว้ที่เดียว ผ่านระบบ MCL ได้ง่าย ด้วยการเข้าถึงผ่าน http://library.montfort.ac.th คลิกเลย!

Online Service