ระเบียบการใช้บริการ

1. ขอสงวนสิทธิ์การยืม-คืนหนังสือ สำหรับนักเรยนที่ใช้บัตรประจำตัวของตนเองเท่านั้น
2. แสดงบัตรประจำตัวนักเรียนทุกครั้งเมื่อใช้บริการห้องสมุด
3. นักเรียน ม.ต้น ยืมได้ 3 เล่ม นักเรียน ม.ปลาย ยืมได้ 5 เล่ม / 7 วัน ส่งช้าปรับเล่มละ 1 บาท / 1 วัน
4. กรณีที่หนังสือ ชำรุด สูญหาย นักเรียนต้องแจ้งให้ครูบรรณารักษ์ เพื่อชดใช้ตามราคาหนังสือ ค่าดำเนินการทางเทคนิคอีก 25 บาท
5. หนังสือและสิ่งพิมพ์ที่ยืมได้ครั้งละ 7 วัน ได้แก่ หนังสือทั่วไป คู่มือ นวนิยาย เรื่องสั้น หนังสือสำหรับเยาวชน และวารสารเย็บเล่ม
6. หนังสือและสิ่งพิมพ์ที่ไมม่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด ได้แก่ หนังสือ อ้างอิง วารสารใหม่ และหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน

Free HTML5 Template by FreeHTML5.co

งานบริการ

รวมความประทับใจทุกกลุ่มผู้รับบริการ ง่ายๆ เพียงเลือกบริการออนไลน์สุดฮอตของห้องสมุดไว้ที่เดียว ผ่านระบบ MCL ได้ง่าย ด้วยการเข้าถึงผ่าน http://library.montfort.ac.th คลิกเลย!

Online Service