การยืม-คืนหนังสือ

1. สมาชิกทุกคนมีสิทธิยืมหนังสือได้ครั้งละไม่เกิน 3 เล่ม ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ 5 เล่ม ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระยะเวลา 7 วัน และต้องไม่ใช่หนังสือชื่อเรื่องเดียวกัน และยืมได้เฉพาะเจ้าของบัตรนักเรียนเท่านั้น
2. เมื่อนักเรียน ส่งหนังสือช้าเกินกำหนดส่ง ต้องเสียค่าปรับเล่มละ 1 บาท ต่อ 1 วัน
3. นักเรียนที่ไม่ได้คืนหนังสือหลังกำหนดส่ง 1 อาทิตยืจะได้รับใบทวงครั้งที่ 1 หากนักเรียนไม่นำเอาหนังสือมาคืนใให้กับห้องสมุดหรือไม่มาติดต่อกับครูบรรณารักษ์ ทางห้องสมุดจะดำเนินการแจ้งไปยังครูประจำชั้นและหัวหน้าระดับตามลำดับ

งานบริการ

รวมความประทับใจทุกกลุ่มผู้รับบริการ ง่ายๆ เพียงเลือกบริการออนไลน์สุดฮอตของห้องสมุดไว้ที่เดียว ผ่านระบบ MCL ได้ง่าย ด้วยการเข้าถึงผ่าน http://library.montfort.ac.th คลิกเลย!

Online Service