สัจภูมิ ละออ ภัคธรรศ
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
จำนวนยืม 0 เล่ม

เดี่ยวเขมร

กัมพูชา - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

หนังสือสารคดีเชิงท่องเที่ยวเกี่ยวกับประเทศเขมรเป็นการกล่าวถึงการไปเยี่ยมชมนครวัต นครธมซึ่งมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สวยงาม เป็น อารยธรรมที่เก่าแก่ และมีความวิจิตรไม่ว่าจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับพนมเปญใคร่ใคร..เลี้ยว…เลี้ยว หรือห้องพักแสงสีราตรีพนมเปญ นอกจ

งานบริการ

รวมความประทับใจทุกกลุ่มผู้รับบริการ ง่ายๆ เพียงเลือกบริการออนไลน์สุดฮอตของห้องสมุดไว้ที่เดียว ผ่านระบบ MCL ได้ง่าย ด้วยการเข้าถึงผ่าน http://library.montfort.ac.th คลิกเลย!

Online Service