ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย Welcome to Montfort College Library Giving you services is our mission

แนะนำหนังสือใหม่


กิจกรรมห้องสมุด

สถานที่ตั้งห้องสมุดกลาง

Montfort College Library

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ห้องสมุดโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม แบ่งออกเป็นห้องสมุดกลาง และห้องสมุด English Program โดยห้องสมุดกลาง ตั้งอยู่อาคาร Ambrosio ซึ่งเป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นบนเป็นห้องประชุมขนาดกลาง ห้องศูนย์สื่อกลุ่มสาระต่างๆ ห้องศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา ชั้นล่างเป็นห้องสมุดให้บริการที่นั่งอ่านหนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิง หนังสือทั่วไป นวนิยาย เรื่องสั้น เยาวชน หนังสือคู่มือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย ตลอดจนวารสารและหนังสือพิมพ์ไว้บริการ นอกจากนี้ยังมีบริการคอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้นข้อมูลผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตจำนวน 10 เครื่อง ยังเปิด โอกาสให้นักเรียนใช้บริการยืม-คืนสื่อ ประเภทซีดีรอมชั้น 2 อาคารอันโตนิโอ สื่อสิ่งพิมพ์ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและสื่อซีดีรอม

Learn More

งานบริการ

รวมความประทับใจทุกกลุ่มผู้รับบริการ ง่ายๆ เพียงเลือกบริการออนไลน์สุดฮอตของห้องสมุดไว้ที่เดียว ผ่านระบบ MCL ได้ง่าย ด้วยการเข้าถึงผ่าน http://library.montfort.ac.th คลิกเลย!

Online Service